Over Script!

Script! is een online platform voor het delen van onderzoeksresultaten. Deze openbare website maakt onderwijsonderzoek breed toegankelijk. Script! is een uniek initiatief van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in samenwerking met diverse lerarenopleidingen.
 

Doel van Script!

Het doel van Script! is om docenten, medewerkers, schoolopleiders, studenten en onderzoekers van scholen en lerarenopleidingen in staat te stellen hun praktijk(gericht)onderzoek breed toegankelijk te maken. Op die manier kunnen zij hun kennis delen met anderen. Want van én met elkaar leren is voor vereniging OMO een voorwaarde van goed onderwijs. 

Deel ook onderzoek!

Heb je schoolgebonden onderzoek gedaan? Of heb je een onderwerp dat zeker niet mag ontbreken op deze website? Neem dan contact op via script@omo.nl.

Wil je zelfstandig een onderzoek opstarten? Ga hierover dan in overleg met je schoolleider, de AOS programmadirecteur(coördinator) of een onderzoeksbegeleider.

Adviezen en criteria
De redactie van Script! heeft een document gemaakt als handvat voor jouw bijdrage. Hierin lees je welke informatie wij nodig hebben om jouw bijdrage te kunnen beoordelen en plaatsen: 'Adviezen en criteria voor een Script! publicatie'.

Referenties 
We hanteren hiervoor de richtlijnen van de American Psychological Associaton (APA). Gebruik daarvoor de APA-handleiding van Tilburg University, geschreven door J.H.M. Habraken (Nederlandstalige versie). 

Wie zitten er in de redactie?

De Script! redactie stimuleert het publiceren van onderzoek én staat er voor in dat elke publicatie voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. De redactie geeft advies en ondersteunt de onderzoeker.

Redactie Script! Publicaties 
dr. Jos Hulsker, OMO
dr. Marieke Thurlings, TU/e
drs. / M.A. Anouk de Ruiter, TiU
dr. Rian Aarts, TiU

Redactie Script! Talks 
Astrid Smidt, OMO
Jos Hulsker, OMO
Yolanda Boerenkamp, OMO

Algemeen contactpersoon
Astrid Smidt, OMO 
Yolanda Boerenkamp, OMO

Email: script@omo.nl