Academische opleidingsscholen

Over AOS - OMO

Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt. De opvatting van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is dat de kwaliteit van de docenten hierin een belangrijke rol speelt. De vereniging vindt het daarom belangrijk dat de professionele ontwikkeling van de leraar een doorlopende leerlijn vormt vanaf het moment dat hij start met de lerarenopleiding tot en met de fase van seniordocent. De academische opleidingsschool (AOS) is hiervoor een stimulerende  omgeving tijdens zijn hele loopbaan. De academische opleidingsscholen binnen de vereniging zijn stevig verankerd in de regio en in de lerarenopleidingen. Iedere AOS heeft zijn eigen cultuur en gezicht. Tegelijkertijd zoekt elke AOS samenwerking en kennisuitwisseling met de andere academische opleidingsscholen.

Opleiden

In een academische opleidingsschool wordt minimaal 40% van het curriculum van de lerarenopleiding uitgevoerd. Dat gebeurt in echte praktijksituaties. Opleiders van de lerarenopleidingen en scholen werken intensief samen om een stevige opleiding voor aankomende leraren te verzorgen. Wil je meer informatie over AOS'en en OMO? Klik dan hier.

Door te klikken op onderstaande logo's word je doorgelinkt naar de webpagina van de betreffende AOS. Je vindt daar - naast algemene informatie over de AOS - ook de contactgegevens. 

 

Academische Opleidingsschool Midden-Brabant

De Academische Opleidingsschool Midden-Brabant bestaat uit twee substructuren, namelijk AOS-Tilburg en AOS-Den Bosch. 

Academische Opleidingsschool Oost-Brabant

De Academische Opleidingsschool Oost-Brabant bestaat uit twee substructuren, namelijk AOS-Noordoost Brabant en AOS-Zuidoost Brabant.

Academische Opleidingsschool West-Brabant