Script-Talks

Wat is Script!

Doel van Script! is om docenten, medewerkers, schoolopleiders, studenten en onderzoekers van lerarenopleidingen in staat te stellen hun praktijkonderzoek breed toegankelijk te maken. Op die manier kunnen zij hun kennis delen met anderen.

Wat is Script!

Thema downloads

Stel dat je met aantal collega’s een bepaald onderzoeksthema wilt aanpakken. Collega’s van je school of van andere scholen. Juist omdat je samenwerkt stimuleer je elkaar. Er ontstaat een intensieve kennisopbouw en kennisuitwisseling. Een gastredactie begeleidt de groep.

Thema downloads